ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Камінська О.А., Федорченко О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПОШТОВО- ТЕЛЕГРАФНОГО ВІДОМСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Лєнь Т.В. ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Юрій І.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Ілларіонов О.Ю. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бондар В.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ ДЕЯКИМИ ОРГАНАМИ

Жильцов О.Л. ОКРЕМІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА ПОСТАНОВИ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Корнієнко М.В. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Мазур М.В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ДО РАЙОНУ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Тошматов В.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ВІДЕО РЕЄСТРАТОРІВ В УКРАЇНІ

 

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Benytsky A.S. SIGNS OF PARTICIPATION IN A CRIME

Грицюк А.Г. ПЕРЕДУМОВИ ПОСИЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Афонін Д.С. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗАХ

Бараненко Р.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ НАРЯДАМИ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ «ЦУНАМІ»

Дундич Л.В. ВИСУНЕННЯ СЛІДЧИХ ВЕРСІЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Любчик В.Б., Ноздрін Д.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ НАРКООБІГУ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС

Янковий М.О. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТАКТИКИ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В СВІТЛІ ВИМОГ НОВОГО КПК УКРАЇНИ

 

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Барко В.І., Лапчук В.С. ПСИХОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ КЕРІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Бовдир О.С. РОЗВИТОК ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ: КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД

Бутенко В.Г. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЯК АКТУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ВИЩОЇЮРИДИЧНОЇ ШКОЛИ

Вайда Т.С. ПРОКРАСТИНАЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ОВС ТА ЇЇ ПРОФІЛАКТИКА ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ У ВНЗ МВС УКРАЇНИ