Науковий журнал «Юридичний бюлетень» створений для розвитку наукових контактів між спеціалістами в області права як України, так і інших держав. Заснований у квітні 2015 р.

Співзасновники: Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області, Асоціація нотаріусів Херсонської області, Одеський державний університет внутрішніх справ.

ISSN: 2414-4207 (Print) 2664-6358 (Online)

Журнал видається три рази на рік.

У науковому журналі «Юридичний бюлетень» публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

Матеріали, що публікуються в науковому журналі «Юридичний бюлетень», належать до галузі юридичних наук (галузь знань: 08 «Право»; спеціальність «081 «Право») та за наступними рубриками:

- загальнотеоретичні проблеми держави та права;

- питання цивільного, господарського та трудового права;

- адміністративне право та адміністративна діяльність;

- проблеми кримінального права та кримінології;

- кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність;

- юридична психологія та юридична освіта.

Журнал зареєстрований Міністерством юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 21333-11133Р від 06.04.2015).

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 374 «Юридичний бюлетень» внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузі юридичних наук.

У журналі публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

До складу редакційної колегії входять провідні науковців України та зарубіжних країн.

Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського прийнято на репозитарне зберігання номери наукового видання «Юридичний бюлетень», які представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

Науковий журнал «Юридичний бюлетень» зареєстровано в наукометричній базі «Google Scholar».

Запрошуємо до співробітництва!