Науковий журнал «Юридичний бюлетень» створений для розвитку наукових контактів між спеціалістами в області права як України, так і інших держав. Заснований у квітні 2015 р.

Співзасновники: Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області, Асоціація нотаріусів Херсонської області, Одеський державний університет внутрішніх справ.

ISSN: 2414-4207 (Print) 2664-6358 (Online)

Журнал видається шість разів на рік.

У науковому журналі «Юридичний бюлетень» публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

Матеріали, що публікуються в науковому журналі «Юридичний бюлетень», належать до галузі юридичних наук (спеціальність 081 «Право» та 293 «Міжнародне право») та за наступними рубриками:

- загальнотеоретичні проблеми держави та права;

- питання цивільного, господарського та трудового права;

- адміністративне право та адміністративна діяльність;

- проблеми кримінального права та кримінології;

- кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність;

- юридична психологія та юридична освіта;

- безпековий сектор держави.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1915 від 30.05.2024 року.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 627 від 14.05.2020 р. (додаток 2) та Наказу Міністерства освіти та науки України № 1166 від 23.12.2022 р. (додаток 3) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі юридичних наук (081 «Право», 293 «Міжнародне право», 262 «Правоохоронна діяльність»).

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

У журналі публікуються результати наукових досліджень учених вищих навчальних закладів та наукових установ України, зарубіжних учених, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, а також громадян, що ведуть наукові дослідження в порядку особистої ініціативи.

До складу редакційної колегії входять провідні науковців України та зарубіжних країн.

Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського прийнято на репозитарне зберігання номери наукового видання «Юридичний бюлетень», які представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

Науковий журнал «Юридичний бюлетень» зареєстровано в наукометричній базі «Google Scholar».

Запрошуємо до співробітництва!