Редакція наукового журналу «Юридичний бюлетень» запрошує до співробітництва докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають або здобувають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Статті студентів приймаються до опублікування тільки у співавторстві. Обов’язково першим автором має бути вказаний кандидат або доктор юридичних наук.

 

Завантажити порядок подання матеріалів (pdf)

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Автори, які опублікують свою статтю у номері 25, 2022, на загальних умовах зі сплатою публікаційного внеску, матимуть можливість ще один раз упродовж поточного року безоплатно опублікувати свій доробок в одному з наступних номерів журналу. Ми хочемо підтримати кожного науковця в цей складний час!

Для публікації статті у науковому журналі «Юридичний бюлетень» № 25, 2022 необхідно до 29 липня (включно) надіслати електронною поштою до редакції журналу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. наступні матеріали:

1) заповнити електронну довідку про автора;

2) статтю;

Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до публікації надаються реквізити для сплати публікаційного внеску:

3) обов'язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Вартість публікації становить 900 гривень (до 12 сторінок включно).

Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 гривень.

Назва файлів повинні відповідати прізвищу автора.

У період воєнного стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі.

Усім статтям буде присвоєно DOI.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Представлена автором стаття повинна являти собою продукт його власної ідеї. Не допускається плагіат у різних формах. Використання праць інших авторів можливо тільки як посилання, цитата, опис, але не переписування праці, запозичення ідей. При використанні інформації інших праць обов'язкове посилання на автора, його працю, видання, рік, сторінку. Редакція журналу здійснює перевірку на плагіат.

Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Обсяг статті має бути обсягом від 10 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список використаних джерел.

- поля верхні та нижні, ліві і праві – 2,0 см.

- міжрядковий інтервал – 1,5

- шрифт «Times New Roman» – 14

- абзацний відступ – 0,5 см.

- текст вирівнюється по ширині.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел та має бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: розроблений в 2015 році Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Стаття повинна містити назву, відомості про автора(ів) (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/навчання, місто, країна), анотації та ключові слова українською та англійською мовами; середній обсяг анотації – не менш як 1800 друкованих знаків.

Приклад оформлення.