Головний редактор:

Предместніков О.Г., доктор юридичних наук, заслужений юрист України;

 

Заступник головного редактора:

Магновський І.Й., доктор юридичних наук, доцент;

 

Відповідальний секретар:

Беніцький А.С., кандидат юридичних наук, професор

 

Члени редакційної колегії:

Бабенко А.М., доктор юридичних наук, доцент;

Бутенко В.Г., доктор педагогічних наук, професор, член–кореспондент Національної академії педагогічних наук України;

Грохольський В.Л., доктор юридичних наук, професор;

Зозуля І.В., доктор юридичних наук, професор;

Ковальська В.В., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;

Конопельський В.Я., доктор юридичних наук, доцент;

Користін О.Є., доктор юридичних наук, професор;

Кузніченко С.О., доктор юридичних наук, професор;

Нікітенко О.І., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;

Семенченко Ф.Г., доктор політичних наук, професор;

Стратонов В.М., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;

Фурса С.Я., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України;

Бараненко Р.В., кандидат технічних наук, доцент;

Жильцов О.Л., кандидат юридичних наук;

Іванищук А.А., доктор юридичних наук;

Коровайко О.І., доктор юридичних наук;

Лапчук В.С., кандидат психологічних наук;

Ненько С.С., кандидат юридичних наук, доцент.