ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Жильцов О.Л. ЗНАЧЕННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ У ОБМЕЖЕННІ СУДОВОЇ ДИСКРЕЦІЇ

Юрій І.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВОЄННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Камінська О.А. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВА ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ»

Федорченко О.В. ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВЦІВ ВІДОМСТВА ЗВ’ЯЗКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Нalahan O.Y. INTERNATIONAL LEGAL RESPONSIBILITIES OF UKRAINE ON THE PROBLEMS OF PROVISION OF FUNCTIONING OF COMMUNICATION NAVIGATION SYSTEMS

Рубан К.П. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ У ПОРЯДКУ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вайда Т.С. СТРІТРЕЙСИНГ ЯК ФАКТОР БЛОКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ КОМУНІКАЦІЙ: СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Бондар В.В. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Білорусов С.Г., Шкарапата Я.Є. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ ПОЛІЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Бараненко Р.В., Поляков В.С. КІБЕРВІЙНИ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Щирська В.С. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА У ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дундич Л.В. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК ОСНОВА ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В СФЕРІ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Степаненко В.В. СТАНДАРТИ ДОВЕДЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ КАНАДИ

Темніков О.В. ПРО ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ ПЕРЕВАГИ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ВАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ УГОД В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

 

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Марченко А.О. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ

 

ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Мирошникова М. СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Черкасов Ю.Е., Корнієнко М.В. СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ