ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Андрущенко О.Ю. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДІВ НА КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ЯК ПРОБЛЕМУ ВЛАДИ ТА ПРАВОСУДДЯ ЗОКРЕМА

Боброва Ю.Ю. ПРАВОВИЙ ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ СУДДІВ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

Герус М.М. КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО УРСР ЯК ОБ’ЄКТ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ: ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ (НА ПРИКЛАДІ ПІСЛЯВОЄНОГО ПЕРІОДУ 1945–1958 РОКІВ)

Головко К.В. ПОНЯТТЯ «МУНІЦИПАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ»: ДЕФІНІЦІЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

Греченко В.А., Россіхін В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИКОМ ПРАВА Г.Ф. БЛЮМЕНФЕЛЬДОМ (1861-1920) ФОРМ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ДОБИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Двірська О.В. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ МЕДИЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Денега О.П. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Деркач А.Л. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ДЕРЖАВ АЗІЇ

Жильцов О.Л. ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ РОЗСУД ЯК ВИД НЕТИПОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВА

Зварич Р.В. РЕГУЛЯТИВНА ФУНКЦІЯ ПРАВА В ТРАДИЦІЙНІЙ ПРАВОВІЙ СІМ’Ї

Зубрицький М.І. ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Козлов О.О. ДО ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кошелюк Т.В. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ ЯК СКЛАДНИКА ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

Мазаракі Н.А. ПРИНЦИП НЕЙТРАЛЬНОСТІ МЕДІАТОРА

Наджафлі Емін Муса огли КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЗДІЙСНЕННЯ ДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Парагайло В.О. ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

Сировацький В.І. ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВА ВІДКРИТІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ

Скороход І.В. ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

Сокоринський Ю.В. ВИДИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Соф’їн М.І. ЩОДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Фоміна О.І. ДО ПИТАННЯ ПРО СУТТЄВІ УМОВИ ТА ПРАВОВУ ПРИРОДУ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Хаврат М.С. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГЕНТСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З НАВЧАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Ханова Н.О. ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ДИСКРЕЦІЯ» В ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ

Цукан О.М. ПРАВОВІ ОСНОВИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В АКТАХ РАДИ ЄВРОПИ

Черняк Є.В. РОЛЬ СУДІВ СИСТЕМИ СУДОУСТРОЮ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВЕРХОВЕНСТВА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Банасевич І.І. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ СПОЖИВАЧІВ

Басай О.В. ДО ПИТАННЯ ЩОДО РОЗУМІННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Вакулович Е.В. ОБМЕЖЕННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ПУБЛІЧНИХ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Вінтоняк Н.Д. ЗГОДА ПОДРУЖЖЯ ПРИ УКЛАДЕННІ ДОГОВОРІВ НА ВІДЧУЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Горблянський В.Я. ОСОБЛИВОСТІ НЕЮРИСДИКЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧА ЗА ДОГОВОРОМ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Грищенко К.А. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ РІВНІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ТА ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ

Діденко Л.В. НАУКОВІ ТЕОРІЇ ЩОДО ОБ’ЄКТА ПРАВОВІДНОСИН ТА ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНОГО Й СПЕЦІАЛЬНОГО ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Ковалишин О.Р. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Лавріненко І.А. ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМ ПРАВОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО ОСОБОЮ ПІД ВПЛИВОМ ПОМИЛКИ

Мартинюк В.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЯК ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Менджул М.В. ОСНОВНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМИХ АЗІАТСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

Середа О.Г., Стратієнко О.М. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Франкевич Павел ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ПОЛЬСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Яковлєва Г.О. РОЛЬ ТА МІСЦЕ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бойко А.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ

Бондар В.В. АДМІНІСТРАТИВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ ПОЛІЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Герич А.Й. ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІГРАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

Годяк А.І. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ НА ПРИКЛАДІ США

Голенко Н.М. МОДЕЛЮВАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛУ ПОЛІЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ