ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Великий В.М., Ісичко С.М. ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЧНОЇ СТАВКИ

Котенко М.В. ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СУТНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Полубатко В.В. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ

Сировацький В.І. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ В МЕЖАХ ТЕМПОРАЛЬНО-ПРОСТОРОВИХ СКЛАДНИКІВ ПРАВОВІДНОСИН

Сіделковський О.Л. ПРАВОВА СУТНІСТЬ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Горобчук А.І., Дяченко С.В. ПРИНЦИП ГЛАСНОСТІ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Горова С.В., Дяченко С.В. СПЛАТА СУДОВОГО ЗБОРУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Дума О.О., Івах Д.В. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ СУБ’ЄКТАМИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ

Лабань О.О. МИРОВА УГОДА ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ВІДПОВІДАЧА

Малюга Л.Ю., Глоба А.О. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАУКОВОЇ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ У КОНТЕКСТІ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ В УКРАЇНІ

Марчак А.Т., Дяченко С.В. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бездольний М.Ю. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Дуженков М.В. МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ З ДІТЬМИ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Комірчий П.О. СИСТЕМА ЗАГАЛЬНОСЛУЖБОВИХ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

Мулявка Д.Г. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ДЕТЕКТИВНИХ ПОСЛУГ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Солопенко В.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Топольніцький В.В. УРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ПРОХОДУ КОРАБЛІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСЬКУ ПРОТОКУ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Боровик А.В. СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЇМ В УКРАЇНІ

Кікалішвілі М.В. ПАРАМЕТРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

Нуруллаєв Ількін Садагат огли ОСОБЛИВОСТІ КОНВЕНЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ (НА ПРИКЛАДІ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ)

Олійник О.С. СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ПРИНЦИПІВ РАДЯНСЬКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Шкута О.О., Устюжанінова О.Т. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Темніков О.В. АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛІДЧО-СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Дідківська Г.В. ВЗАЄМОДІЯ МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ

Гомонай В.В. КОНСТИТУЦІЙНА КУЛЬТУРА ТА КОНСТИТУЦІЙНА ПРАВОСВІДОМІСТЬ