ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Ігнатенко І. В., Салюк І. О., Скорик К. В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Нестор В. Р. МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ: СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ

Олендер І. Я. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В РАЗІ УСУНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Непомящая І. О. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА РУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

Патерило І. В. ВАЛЮТНІ ІНТЕРВЕНЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Рябчинська А. О. ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТИТУТУ ДОВІРЧОЇ ВЛАСНОСТІ У ПРАВІ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бондар В. В. ДІЛЬНИЧНІ ОФІЦЕРИ ПОЛІЦІЇ ТА ПОЛІЦЕЙСЬКІ ГРОМАДИ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Діхтієвський В. П. ДЕРЖАВНІ ПРИРОДОРЕСУРСНІ КАДАСТРИ ЯК ФОРМА ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Дорохіна Ю. А., Легеза Ю. О. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА (АНАЛІЗ ПРОЄКТІВ ЗАКОНУ УКРАЇНИ (РЕЄСТР. № 3908 ВІД 17.07.2020 ТА РЕЄСТР. № 3908-1 ВІД 03.08.2020)

Зелінська Я. С. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Новак Н. П. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Олійник А. В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Тулянцева В. А. ПРАВОВА ПРИРОДА ПУБЛІЧНИХ ФОНДІВ

Чуб А. В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА УЧАСТЬ В УХВАЛЕННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Бабенко А. М., Федорончук І. В. ВТРУЧАННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ І КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Книженко О. О., Книженко С. О. НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ: РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Музика В. В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОВА ОСНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ СТОСОВНО НЕПОВНОЛІТНІХ

Ярошак О. Я., Луценко П. В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗРОБЛЕННЯ ВОДОМЕТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Арешонков В. В. ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Демидова Є. Є. ПОНЯТТЯ «ДЕТЕРМІНІЗМ»: МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

Мельник С. В., Грецьких О. В. ВПЛИВ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОБІЛУ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗАКОНУ ПРО ЗБРОЮ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ СУДОВОЇ БАЛІСТИКИ

Свинаренко Ю. П., Андрусенко О. А. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Світайло П. Ю. ДІЗНАННЯ ЯК СПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Григор’єв В. Г., Онопченко Н. В. ПСИХОЛОГІЧНА УСТАНОВКА ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРУПОВИХ ФАХОВИХ ДІЙ ПРАВООХОРОНЦІВ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ