ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Борисов Євген Михайлович ВІДОБРАЖЕННЯ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ В ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Ковбасюк Степан Валерійович ОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ

Свинаренко Юрій Павлович, Андрусенко Олександр Анатолійович ПРОФІЛАКТИКА ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

Ярошак Олег Ярославович, Луценко Павло Валерійович ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗАТРИМАНОГО ЯК ПРЕВЕНТИВНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАХОДУ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ВІД ОСОБИСТОГО ОГЛЯДУ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОБШУКУ ОСОБИ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Грицишина Лариса Валеріївна ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ ЗА НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Моргунова Тетяна Іванівна ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тимошенко Ольга Анатоліївна ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПРАВОСУДДЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Черняк Олена Юріївна ПРИНЦИП ПРІОРИТЕТУ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СІМЕЙНІ ПРАВОВІДНОСИНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Головко Катерина Володимирівна ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Єрмак Олександр Олександрович АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

Зайкова Лілія Миколаївна ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З БЕЗХАЗЯЙНИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

Лавренчук Ольга Володимирівна МІСЦЕ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ В КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ

Микулець Віталій Юрійович ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МИТНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

Рубцова Ірина Михайлівна ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАХОДІВ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Сергієнко Наталія Артурівна ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ В УКРАЇНІ

Сєрих Олена Василівна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ЕТИЧНУ ПОВЕДІНКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Шевчук Оксана Романівна, Чорний Євген Михайлович ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Гута Віталія Ігорівна, Звенигородський Олександр Михайлович ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бабій Світлана Володимирівна ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ГАЛУЗЕВИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Беспалько Інна Леонідівна ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЯСНЕНЬ ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ

Ostavciuc Dinu, Rusnac Constantin TACTICAL ERRORS OF THE ON-SITE RESEARCH DOCUMENTATION STAGE

Севрук Володимир Геннадійович ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ І ЗЛОЧИННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЯКІ СФОРМОВАНІ НА ЕТНІЧНІЙ ОСНОВІ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Зіньковський Андрій Сергійович, Каменщик Олександр Валерійович ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ТА СУЧАСНА УМОВА УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Кравчук Олексій Олегович СУЧАСНІ ПРАКТИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЮРИСТІВ