ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Жильцов Олександр Леонідович ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Завальнюк Ігор Вікторович МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Королевська Наталія Юріївна ПРОБЛЕМАТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ФАХІВЦІВ З ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ФІЛОСОФІЇ У ХХІ СТ.

Кузнєцов Сергій Сергійович УКРАЇНА – ПРИБЕРЕЖНА ДЕРЖАВА: КОНЦЕПТ «ДЕРЖАВА, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ В ГЕОГРАФІЧНО НЕСПРИЯТЛИВОМУ ПОЛОЖЕННІ» У КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ (МОРСЬКОЇ) ДОКТРИНИ

Рязанов Михайло Юрійович ПРАВОВА СПАДЩИНА У СТАНОВЛЕННІ СУЧАСНОГО ПРАВА

Шаульський Микола Ігорович РОЗВИТОК ФОРМ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бондар Валерія Валеріївна, Шевченко Надія Леонідівна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Косілова Ольга Іванівна АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Медяник В’ячеслав Анатолійович ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Панова Оксана Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ І ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Рубан Катерина Павлівна, Степаненко Віктор Вікторович ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ МАЙНОВОГО СТАНУ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПОТРЕБУЄ ЗМІН

Смерницький Дем’ян Вікторович СУБ’ЄКТИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ПРАВОВІ ОСНОВИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вайда Тарас Степанович ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В РАЗІ НАПАДУ СОБАКИ Й ОСНОВНІ ЗАХОДИ З НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОМУ ВНАСЛІДОК УКУСУ ТВАРИНИ

Шевченко Владислав Сергійович ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СЛІДІВ ЗНАРЯДЬ ЗЛАМУ, ВИЯВЛЕНИХ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЙ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Великий Віктор Миколайович ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ДО НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЗЛОЧИНУ