ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Крутько Маргарита Анатоліївна ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ КРИПТОВАЛЮТАМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Миронишена Альона Олександрівна ПУБЛІЧНО-ПРАВОВА ПРИРОДА АУДИТУ У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Карпенко Роман Валерійович, Мухай Анастасія Андріївна УМОВИ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СІМЕЙНОГО ТА КАНОНІЧНОГО ПРАВА

Кіблик Дар’я Володимирівна АТРИБУТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Крижевська Олена Олександрівна ОБ’ЄКТ НОТАРІАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ

Новіков Микола Михайлович, Новікова Марія Миколаївна ЩОДО ІСТОРИЧНИХ І СУЧАСНИХ АСПЕКТІВ НАДАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПОСЛУГ ЗА МЕДИЧНИМ ДОГОВОРОМ

Прокоп’єв Роман Євгенович МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Балобанов Олександр Олегович, Пальченко Алла Анатоліївна ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕЄСТРАЦІЇ МАЛИХ СУДЕН В УКРАЇНІ

Бондаренко Віктор Дмитрович ПОЛІЦІЯ І ЦЕРКВА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЮВЕНАЛЬНОЇ ПРЕВЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

Губерська Наталія Леонідівна, Чуприна Людмила Миколаївна ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЇХ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ

Касьян Володимир В’ячеславович ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ В МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

Короєд Сергій Олександрович АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ВІДПОВІДАЧА В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

Наконечна Ірина Володимирівна, Лясковський Михайло Миколайович СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРИВАТНИХ ДАНИХ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Ратушенко Олександр Миколайович СУБ’ЄКТНА МЕЖА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ НЕВІДВОРОТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

Солнцева Христина Володимирівна УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО АСПЕКТУ ІНТЕГРОВАНОЇ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРАЇНАХ БАЛТІЇ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Жильцов Олександр Леонідович, Новіков Микола Михайлович ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Мамедова Ельміра Алгаламівна СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

Руфанова Вікторія Миколаївна ФОРМИ ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Венчагова Вероніка Миколаївна СЛІДИ БОСИХ НІГ ЯК ОБ’ЄКТ ДАКТИЛОСКОПІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Галунько Віра Миколаївна, Шкута Олег Олегович МЕДІАЦІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ В ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ

Дмитренко Наталя Андріївна ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІГРАФА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Омельченко Віктор Миколайович, Онопченко Наталя Василівна РОЗВИТОК РУХОВОЇ СПРИТНОСТІ У ПОСТІЙНОГО ТА ПЕРЕМІННОГО СКЛАДУ ЗВО МВС УКРАЇНИ ЯК ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВА ФІЗИЧНА ЯКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЧОВНИКОВОГО БІГУ)

Пряміцин Вячеслав Юрійович, Чесницький Данило Олександрович ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОГО ДИЗАЙНУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ