ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Куненко Ірина Сергіївна ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ «ЮСТИЦІЯ»

Нікітенко Лілія Олександрівна, Бабик Максим Костянтинович МІСЦЕВИЙ РЕФЕРЕНДУМ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФОРМ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Рувін Сергій Олександрович КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ В ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ ЕТИЧНОГО ЗНАННЯ

Середюк Віталій Юрійович ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА У ПРАВОТЛУМАЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Требіна Олеся Михайлівна ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

Черповицький Михайло Юрійович СУТНІСТЬ І ОЗНАКИ ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Гуренко Мар’я Анатоліївна КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Жильцов Олександр Леонідович, Новіков Микола Михайлович ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК ВИД СПЕЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Луцький Андрій Іванович, Піцик Христина Зіновіївна ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Мелех Любомира Володимирівна ПРОБЛЕМАТИКА РОЗУМІННЯ ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОГОВІР» У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ В СУЧАСНОМУ ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Петренко Наталія Олегівна ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Салазський Олександр Степанович ОГЛЯД ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 13 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ

Цуркану Сюзанна Іванівна ДОГОВІР ПРО НЕКОНКУРЕНЦІЮ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бондар Валерія Валеріївна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Васюк Соломія Володимирівна ПРО СТАН ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Вдовічен Віталій Анатолійович, Пилип Ярослав Юрійович ПРАВОВА ПРИРОДА ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В ЗАСТОСУВАННІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Гапонов Олександр Олександрович ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕРЖАВНОЮ МІГРАЦІЙНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ

Камінська Олена Анатоліївна, Федорченко Олег Володимирович ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ ВИБОРІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Коваленко Лариса Павлівна ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Митошоп Владислав Володимирович ЗАСАДИ ФЕДЕРАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ В СФЕРІ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Пуртова Анна Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОЧЕСНИХ КОНСУЛІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Талдонова Карина Геннадіївна ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРИ АКВАКУЛЬТУРИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Хрідочкін Андрій Вікторович, Макушев Петро Васильович, Дудін Тимофій Миколайович АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Агапова Каріна Вікторівна ПРИЧИНИ ТА УМОВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПРОТИПРАВНОСТІ УЧАСНИКІВ МОЛОДІЖНИХ УГРУПОВАНЬ

Бартош Інна Іванівна ПРО СОЦІАЛЬНУ ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОВЖИВАНЬ НА ОПТОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РИНКАХ

Дмитренко Наталя Андріївна ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Задоя Костянтин Петрович ПРОБЛЕМИ ОБҐРУНТОВАНОСТІ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЩОДО ВИЗНАННЯ НЕКОНСТИТУЦІЙНОЮ СТАТТІ 375 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Никитченко Наталія Валеріївна КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Погребна Катерина Федорівна, Конопельський Віктор Ярославович ПРО ДЕЯКІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бойко-Джумеля Вікторія Ігорівна КРИМІНАЛІСТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

Глобенко Геннадій Іванович ҐЕНЕЗА ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ І ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ФОРМ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Дем’яновський Валерій Валерійович ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИВЛАСНЕННЯ, ЗАВОЛОДІННЯ ВІЙСЬКОВИМ МАЙНОМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ, ВЧИНЕНЕ ВІЙСЬКОВОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ