ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Клещенко Наталія Олександрівна ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ УНІФІКАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Музика Марія Петрівна, Семенюк-Прибатень Анна Вікторівна, Гущин Олег Олександрович ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ЖИТТЯ – ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ ВІЙНІ

Орленко Артем Ігорович АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Ястремська Наталя Миколаївна, Топчій Ганна Сергіївна, Матвійчук Марія Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ПРАКТИКА ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Білецька Людмила Миколаївна КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коваленко Інна Анатоліївна ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ ОСОБИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ

Ковальчук Олена Костянтинівна ОДНОРАЗОВЕ (СПЕЦІАЛЬНЕ) ДОБРОВІЛЬНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ АКТИВІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЯК ВИД ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Лемеха Ростислав Ігорович ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: ПОДУШНИЙ НОРМАТИВ

Поварчук Неля Сергіївна, Тицька Яна Олександрівна ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПРАВА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Студенець Ірина Сергіївна КОНЦЕСІЙНИЙ СПІР

Усатенко Андрій Валерійович ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Шаповалова Катерина Геннадіївна ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Брановицький Віктор Володимирович КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ПРИРОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НАРОДУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

Бурхан-Крутоус Л. А. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ

Галунько Валентин Валентинович ЗМІСТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНИ

Гудима Олег Олександрович, Фелик Василь Іванович ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ПРАЦІВНИК ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ» В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Долуда Ігор Іванович ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ТОВАРІВ ВІЙСЬКОВО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Короєд Сергій Олександрович, Луцька Галина Василівна НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ АБО СМЕРТІ ОСОБИ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ

Крупицький Олександр Станіславович ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Кубатко К. В., Тимченко Сергій Михайлович ІСТОРІОГРАФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ

Миронюк Роман Вікторович ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ПОЛІЦІЄЮ ЗА ОБІГОМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Одуха Михайло Васильович ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Сластнікова Ганна Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО ПРИМУСОВОГО ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ ЧИ З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ

Терехов Віталій Юрійович ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗНАНЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Гарасим Павло Степанович ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ЗА ПРОЦЕСОМ ВИКОНАННЯ – ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ

Ждан Микола Дмитрович ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Макода Володимир Євгенович ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ СПЕЦСУБЄКТУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Скибіцький Богдан Анатолійович ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ

Хоменко Олексій Миколайович ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ З СУБ’ЄКТАМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Шаповалова Анна Олександрівна КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ

Шкута Олег Олегович, Пренько Яна Олегівна СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лазоренко Євгеній Юрійович ПРАВОВІ МЕЖІ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОГО СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Вайда Тарас Степанович ЗАХИСТ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ВІД ПЕРЕОХОЛОДЖЕННЯ ТА ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПОТЕРПІЛИМ З ГІПОТЕРМІЄЮ В УМОВАХ БОМБОСХОВИЩА: ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ ПРИ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ПІД ЧАС ВІЙНИ