ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Болдіжар С. О. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «МЕДИЧНОГО ВИМІРУ» ПРАВ ЛЮДИНИ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ

Крижевський А. В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ліпкан В. А., Зубко Г. Ю. ІНФРАСТРУКТУРНІ СТРАТЕГІЇ: ФОРМУВАННЯ НОВОГО КОНЦЕПТУ

Мерник А. М. БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ ОСОБИСТОСТІ, СУСПІЛЬСТВА ТА ДЕРЖАВИ ЯК КЕРІВНИЙ ПРИНЦИП ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Нітченко А. Г., Штаба Ю. С. ДИСКРИМІНАЦІЯ ТА РІВЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНЕ Й ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ У ПРАВОВОМУ ПРОСТОРІ СУСПІЛЬСТВА

Пєтєльнікова Н. М. РОЛЬ ІНСТИТУТУ ОМБУДСМАНА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЗАСУДЖЕНИХ ТА УВ’ЯЗНЕНИХ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Гербич О. В. ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ КІНЕМАТОГРАФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Калаянов Д. П., Іванова М. М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УСИНОВЛЕННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Луцька Г. В. ЦИВІЛІСТИЧНИЙ ПРОЦЕС ЯК ФОРМА ПОЄДНАННЯ ПОЗАСУДОВИХ І СУДОВИХ ПРОЦЕДУР ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Пижова М. О. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НА СПРАВЕДЛИВУ ОПЛАТУ ПРАЦІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бараненко Д. В. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Бойко О. М. ПРАВИЛА УКЛАДЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Булигіна О. Ю. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ)

Гамбург Л. С., Надієнко О. І. ПРАВИЛА ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ТА СФЕРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ГАЛУЗЕВА ОПТИМІЗАЦІЯ

Гебеш С. А. ПРИНЦИПИ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

Гнатенко К. В. ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гончаренко Г. А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ

Дячук Н. Д. НОРМАТИВНА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ЗА ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНИМ ПРАВОМ

Князюк О. Г. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СЕРВІСНИМИ ЦЕНТРАМИ МВС УКРАЇНИ

Кобрусєва Є. А. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ СПРАВЕДЛИВОГО І НЕЗАЛЕЖНОГО СУДУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ

Коваль С. М. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТУ ПРОКУРОРІВ-КРИМІНАЛІСТІВ

Колісник С. А., Тильчик В. В. ПРАВОВА ПРИРОДА ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РОЗГЛЯДОМ СПРАВ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ В УКРАЇНІ

Кудін А. В. ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНОЇ БАЗИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Мазурик Р. В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ

Манюк Г. В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТІВ

Мілієнко О. А. НОРМАТИВНІ АКТИ ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Петрішак І. В. ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ЇХ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ

Поліщук В. Ю. КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Приваліхіна А. І. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

Сарнацький М. А. ІНСТИТУТ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АРБІТРАЖНИХ КЕРУЮЧИХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Стець О. М. ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

Чернявська Я. А., Пономаренко О. А. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЛІСІВ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Берлач А. І., Ольшевська Ю. М. ПІДСТАВИ ПРИТЯГНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Марисюк К. Б., Нюл Е. В. КРИМІНАЛЬНІ ПОКАРАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ПРАЦЕЮ ЗАСУДЖЕНОГО НА КОРИСТЬ СУСПІЛЬСТВА, У ЗАКОНОДАВСТВІ УГОРЩИНИ

Михайлов М. В. КОРУПЦІЙНИЙ ПІДКУП: ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ФОРМИ

Мовчан Р. О. ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ САНКЦІЙ НОРМ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ

Резніченко Г. С., Матвієнко О. В. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ КРАДІЖКАМ: ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ І РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Смушак О. М., Дердюк Б. М. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СПРИЯННЯ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННЮ

Фоменко А. Є. ДОСВІД КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Корунчак Л. А. СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Новікова М. М., Сімонцева Л. О. АВС-ЗАСОБИ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО КОНФЛІКТУ: ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Погорелов Д. О., Янковий М. О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СПОСОБУ ВИГОТОВЛЕННЯ (СПОРЯДЖЕННЯ) ПАТРОНІВ «ТРАВМАТИЧНОЇ ДІЇ» КАЛІБРУ 9 ММ Р.А. У ПРОЦЕСІ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Швець А. В. ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ НЕБЕЗПЕЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

Янкова Л. Ю. ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ У СУДОВИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ГРУПОЮ ПРОКУРОРІВ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Коваленко І. І. ЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА НА ПОСАДУ СУДДІ

Прудка Л. М. ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ

Токарєва К. С. ІНСТИТУТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДІАТОРА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ