ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Болдирєва Уляна Сергіївна ПРОБЛЕМАТИКА АДАПТАЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ В АСПЕКТІ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Павлютін Юрій Миколайович СОЦІОКУЛЬТУРНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК НОВІТНІ ОБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Проць Олександра Євстахіївна ВИДИ ДЕФОРМОВАНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ РИЗИКУ

Шевчук Оксана Романівна, Юркевич Ірина Ігорівна РОЛЬ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Поливач Євген Юрійович СУДОВИЙ ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ СПАДКОЄМЦІВ АВТОРА КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ

Теличко Оксана Анатоліївна, Рекун Віктор Анатолійович ГЕНЕЗА ДОКТРИНИ «ЗНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВУАЛІ» У ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Тюріна Юлія Євгенівна АУКЦІОН ЯК СПОСІБ ПРОДАЖУ МАЙНА БАНКРУТА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кіпчарський Олександр Миколайович ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ

Кузьменко Юлія Василівна, Бондар Валерія Валеріївна ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кур’ян Вікторія Валеріївна УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ВІДПОВІДНО ДО ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ОПОДАТКУВАННЯ

Мкртчян Роман Сейранович, Ткачук Анна Іллівна ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Розгон Олександр Григорович НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ

Цуркаленко Дмитро Петрович ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Бездольний Максим Юрійович, Думанський Роман Вікторович ДОТРИМАННЯ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Боровик Андрій Володимирович, Друзенко Антоніна Василівна ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО-ОБУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ

Пилипенко Дмитро Олексійович ЩОДО ЗАСАДИ ЗАКОННОСТІ В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Руфанова Вікторія Миколаївна ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Єднак В’ячеслав Михайлович ОКРЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЧИСЛЕННЯ І ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІСЛЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ

Курман Олександр Васильович ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ

Меркулова Валентина Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛІДЧОГО ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Голенко Ніна Миколаївна УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ШВИДКІСНИХ ЯКОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДУВС)

Каменщик Олександр Валерійович, Хілько Юрій Вікторович ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ШВИДКІСНОЇ) ВИТРИВАЛОСТІ У ПОСТІЙНОГО І ПЕРЕМІННОГО СКЛАДУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ХЕРСОНСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДУВС)

Ярошак Олег Ярославович, Луценко Павло Валерійович ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ГУМОВОГО КИЙКА: МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРАВООХОРОНЦІВ ПРИЙОМАМ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМ ЗАСОБОМ