ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Бакай Юлія Юріївна, Кузьміна Валерія Олександрівна МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ АГРОЕКСПОРТНИХ СПОРІВ

Завальнюк Ігор Вікторович ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД У СУЧАСНОМУ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМІ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Возняковська Крістіна Анатоліївна, Товт Тинде Олександрівна, Поліщук Олена Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Дякович Мирослава Михайлівна ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ШЛЮБУ НЕДІЙСНИМ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Короєд Сергій Олександрович ЗМІНА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСУДНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ВНАСЛІДОК ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ СУДУ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВОЄННИМ СТАНОМ ТА НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Косяченко Ксенія Едуардівна, Піскун Дар’я Анатоліївна, Маковицький Богдан Олександрович ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Кушнір Альберт Андрійович АКТУАЛЬНІСТЬ ДОКТРИНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ НЕРУХОМОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА ПРАВ ЗА ЦИВІЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Прокопюк Анастасія Сергіївна ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ КОРПОРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Устюжанінова Ольга Тарасівна, Гресько Мирослава Олександрівна ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ПРАВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: НОВЕЛА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Боксгорн Анастасія Вікторівна РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

Грицай Сергій Олександрович ЦИФРОВА ВАЛЮТА ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ – СУЧАСНИЙ ОГЛЯД

Дзигора Єлизавета Сергіївна ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «ПРИНЦИП АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА»

Зелінська Яна Сергіївна, Спасенко Вікторія Олександрівна ПРОЯВИ ЗЛОВЖИВАНЬ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ ПІД ЧАС ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Кейдалюк Володимир Олександрович ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ ПРИТУЛКІВ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Колеснікова Марія Вікторівна, Сагайдак Вікторія Олегівна ОСОБЛИВОСТІ, СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ГРОМАДЯН

Кузьменко Юлія Василівна ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Миронюк Роман Вікторович, Сластнікова Ганна Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Нікітін Анатолій Анатолійович ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПІДРОЗДІЛІВ ЯК СУБ'ЄКТА СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Пономаренко Марія Вікторівна МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ

Славицька Антоніна Керимівна ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Бабич Артур Олегович ЩОДО МОЖЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СПІВЗАПОДІЮВАЧАМИ ШКОДИ З НЕОБЕРЕЖНОСТІ

Бездольний Максим Юрійович АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАХОДУ – ПРОНИКНЕННЯ ДО ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ

Боровик Андрій Володимирович РОДОВИЙ ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ПРЕДСТАВНИКІВ ВЛАДИ

Воронов Ігор Олександрович КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ

Лісніченко Дмитро Вікторович ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Руфанова Вікторія Миколаївна ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Соцький Артур Михайлович ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Новіков Микола Михайлович, Васта Валерія Володимирівна ЩОДО ІННОВАЦІЙНОГО ТА НАУКОВО-МЕТРИЧНОГО ВИКЛАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЗА МУЛЬТИМЕДІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Пренько Яна Олегівна, Васта Валерія Володимирівна МЕТОДИ НАВЧАННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ