ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Городиський Іван Михайлович МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЛЬНОГО МІСТА КРАКІВ (1815-1846 рр.)

Філатов Віктор Вікторович ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ІНСТИТУЦІЙ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ В РАМКАХ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Арістова Ірина Василівна СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Колєснік Тетяна Володимирівна, Селезень Світлана Володимирівна ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Лишенюк Валентина Костянтинівна ПРИНЦИПИ КОНСАЛТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фурса Євген Євгенович ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР В ДІЯЛЬНОСТІ КОНСУЛА: МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ, ІНОЗЕМНЕ ПРАВО ТА ДОСВІД РІЗНИХ КРАЇН

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бондар Валерія Валеріївна, Бездольний Максим Юрійович ПРОГАЛИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗГЛЯДУ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНИХ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

Вайда Тарас Степанович ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ЗМІН У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Грицай Сергій Олександрович ПЕРСПЕКТИВИ ОПОДАТКУВАННЯ БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ З ВІРТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ В УКРАЇНІ

Дубенко Олександр Миколайович, Боксгорн Анастасія Вікторівна РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОДИНАДЦЯТИРІВНЕВОЇ БАЗОВОЇ ТА СУПУТНЬОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТА ІНШОЇ ОСВІТИ

Терехов Віталій Юрійович АНАЛІЗ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНАМИ ПРАВОПОРЯДКУ

Ярошак Олег Ярославович, Луценко Павло Валерійович ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ДО ПРАВОПОРУШНИКІВ СПЕЦЗАСОБІВ СЛЬОЗОГІННОЇ ДІЇ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАВООХОРОНЦЯМИ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ ОСОБАМ

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Галунько Віра Миколаївна, Шкута Олег Олегович ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ МВС

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лазоренко Євгеній Юрійович ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ ТА СУБ’ЄКТНИХ МЕЖ У РІШЕННЯХ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЯК НЕОБХІДНИХ УМОВ ДІЇ ПРАВОВИХ ВИСНОВКІВ

Сердюк Василь Павлович, Сердюк Євгеній Васильович, Терещенко Андрій Леонідович, Фаст Олексій Олександрович ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СЛІДЧОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Шаповал Анастасія Андріївна СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ У ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Борисова Олеся Олегівна ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЇ БЛУМА ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ПЛАНІВ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ – ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ІСПИТІВ

Каменщик Олександр Валерійович, Хілько Юрій Вікторович ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАВООХОРОНЦІВ ЯК УМОВА УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ