ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Голенко Н.М. ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ: МОДЕЛІ ТА ШЛЯХИ ЗАПОЗИЧЕННЯ

Камінська І.В. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ ЄС

Колодій О.А. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Сінькевич О.В. ЗНАЧЕННЯ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ГАЛУЗІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (НОРМАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ)

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Великий В.М. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВІДДАЛЕНОЇ НЕСТАНДАРТНОЇ ФОРМИ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ

Гнатенко К.В. ПРАВО НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – ОДНЕ З ОСНОВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Гончаренко О.М., Бабаджанян Г.Б. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Квіт Н.М. ОБОВ’ЯЗОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВОЮ (УПРАВИТЕЛЕМ) БІОБАНКУ

Обривкіна О.М., Браславець І.В. ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Рим Т.Я. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ ПРИ УКЛАДЕННІ ТА ВИКОНАННІ ДОГОВОРУ ПРО УЧАСТЬ У ФІНАНСУВАННІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА, УКЛАДЕНОГО З ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бездольний М.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ФІКСАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 175-1 КУПАП «КУРІННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ У ЗАБОРОНЕНИХ МІСЦЯХ»

Дубовик В.Б. РОЛЬ ОБСЄ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КІБЕРБЕЗПЕКИ

Жильцов О.Л. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВОЗАСТОСОВНОГО РОЗСУДУ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ЗА КОДЕКСОМ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ)

Іщук Д.О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

Попик А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ ЯК СУБ’ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

Савчук Д.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

Цабека А.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

Цабека К.Є. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Сікан О.М. УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ ЯК ЗЛОЧИН ПРОТИ СІМ’Ї

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ліпін Ю.О. ПІДГОТОВКА ДО ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

Мальгіна А.С. ВПЛИВ НЕДОСКОНАЛОСТІ НОРМ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА РОЗСЛІДУВАННЯ СТВОРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ГРУПИ ЧИ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Мовчан А.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ І ДІЗНАВАЧІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Пономаренко Д.В. ПІДСУДНІСТЬ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Пчеліна О.В. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ОБСТАВИН, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ З’ЯСУВАННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Телійчук В.Г., Зінченко С.С. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФАЙЛІНГУ В ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Торбас О.О. РОЛЬ ПРОКУРОРА ПРИ ОЦІНЦІ КРИТЕРІЇВ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Вайда Т.С. ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДЕЯКИХ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ

РЕЦЕНЗІЇ

Мельничук О.Ф. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЦВЄТКОВОЇ ЮЛІАННИ ВОЛОДИМИРІВНИ «ПРАВОВА ТРАДИЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ В ДЕРЖАВАХ ЄВРОПИ З ФЕДЕРАТИВНИМ УСТРОЄМ (V СТ. ДО Н.Е. – XVII СТ.)»