ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Жильцов О.Л. ПОНЯТТЯ І ПІДСТАВИ СУДОВОЇ ДИСКРЕЦІЇ (СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ)

Кузниченко С.А., Войнолович С.Ю. ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ АКТОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Кузніченко О.В. ГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ ТА АТРИБУТИКА ПРОКУРОРІВ: ДО ДИСКУСІЇ В РАМКАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ

Магновський І.Й. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ЯК БЕЗПОСЕРЕДНІЙ ПРОЯВ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ДЕРЖАВИ

Шевчук В.В. КОНСТИТУЦІЙНО–ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ТА КОРІННИХ НАРОДІВ В УКРАЇНІ У СИСТЕМІ ОСВІТИ

 

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Солодченко С.В. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ: ПРАВОВЕ ОПОСЕРЕДКУВАННЯ

Камінська О. ПОЛЯНСЬКИЙШЛЮБ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Маковій В.П. ПРАВОВИЙ ЧАС У РЕЧОВОМУ ПРАВІ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Карпенко К.К. ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

 

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Кострицький В.В. ПІДСТАВИ ТА УМОВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПІДКУПУ ВИБОРЦЯ АБО УЧАСНИКА РЕФЕРЕНДУМУ

Остроглядов О.І. КОРИСЛИВА ЗЛОЧИННІСТЬ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНО–ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР

Рубан К.П. ВІДМЕЖУВАННЯ ПОДАРУНКА ВІД НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ЯК ПРЕДМЕТА КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Бараненко Р.В., Задорожна А.Ю. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

Степаненко В.В. СТАНДАРТИ ДОВЕДЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ КАНАДИ

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вайда Т.С. БЛОКУВАННЯ І ПРИМУСОВА ЗУПИНКА ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ЗЛОЧИНЦІВ ЯК СПОСОБИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ

Заєць О.М. ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ТЕЛЕФОННИХ З’ЄДНАНЬ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ

Литвинчук О.І. ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ НОРМАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ УГОД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Савельєва І.В. «МОВНИЙ ПОРТРЕТ» ТА «МОВЛЕННЄВИЙ ПОРТРЕТ»: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТЬ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ

 

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Кретчак О.М. ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ