ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Магновський І. Й. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ

Лєнь Т. В. ПРАВА РІВНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СВІТОВОГО ЖІНОЧОГО РУХУ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

 

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Бондар В. В. ОСНОВНІ АСПЕКТИ СПАДКУВАННЯ ЯК ЗАСОБУ НАБУТТЯ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дрішлюк В. І. ПОЗОВ У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Жильцов О. Л. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Кузніченко С. О., Феделеш М. М. ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЯК СПЕЦІАЛЬНОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ

 

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Бабенко А. М. ОКРЕМІ МАЙНОВІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ ТА СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН: СУСПІЛЬНА НЕБЕЗПЕКА, КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАГРОЗИ, ПЕРЕДУМОВИ І НАСЛІДКИ

Беніцький А. С. СУБ'ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ПРИДБАННЯ, ОТРИМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ЧИ ЗБУТУ МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Конопельський В. Я., Гритенко О. А. ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА УМОВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО АБО НЕНАЛЕЖНОГО ПОВОДЖЕННЯ З МАТЕРІАЛЬНИМИ ОБ'ЄКТАМИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Саакян М. Б. ЧИ Є ДОЦІЛЬНИМ УВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКА У КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН?

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Албул С. В. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Вайда Т. С. СУЧАСНІ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛЬНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬК ПРАВОПОРЯДКУ

Дундич Л. В. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВИКРАДЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ

Ковальова О. М. ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАДІЖОК, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ ДЛЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Мукоіда Р. В. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

Тарасенко Р. В., Любчик В. Б. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОСОБУ, ЯКА ЗАЛУЧАЄТЬСЯ НА НЕГЛАСНІЙ ОСНОВІ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ЗАКУПКИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ І ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН

Цільмак О. М. ЗАГАЛЬНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ПОБУДОВИ ТА ПЕРЕВІРКИ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ВЕРСІЙ

 

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Барко В. І., Лапчук В. С. ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Матієнко Т. В. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Меркулова Ю. В. ЧИ МОЖЛИВИЙ КОМПРОМІС В ПРОЦЕСІ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОГО КОНФЛІКТУ

 

ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Голенко Н. М. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ