ЗАВАНТАЖИТИ НОМЕР ОДНИМ ФАЙЛОМ

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Бараненко Р.В. ПРАВОВА ОЦІНКА ДІЙ НАД КОМП’ЮТЕРНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Верголяс О.О. СПЕЦІАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ЗМІН

Жильцов О.Л. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОЗАСТСОВНОГО РОЗСУДУ

Коміссаров С.А. СУБ’ЄКТ ПРОСТУПКУ ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ

Коршун А.А. АКТИВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ НА МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Коршун А.О. ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ І ВІДКРИТОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Кравчук К.Г. ОЗНАКИ ПРАВОТВОРЧОСТІ ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК САМОСТІЙНИХ ЮРИДИЧНИХ КАТЕГОРІЙ

Куфтирєв П.В. ВІД ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ДО ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ ПРО СУЧАСНІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ

Скріпкін С.В. ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНИХ ВИДАТКІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Сорока І.О. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ПРИТУЛКУ

Степаненко В.В. ЮРИДИЧНІ ТА МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ ДИСКРЕЦІЇ (СУДОВОГО РОЗСУДУ)

Чинчин О.В. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС»

ПИТАННЯ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА ТРУДОВОГО ПРАВА

Акімова А.О. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЩОДО СПАДКУВАННЯ В ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Верес І.Я. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ УМОВ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИНАХ

Лавренюк О.Ю. РЕКЛАМА ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ СПОРТУ

Малюга Л.Ю. АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Тихонюк О.В. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТРУДОВИЙ СТРАЙК ЧИ САМОЗАХИСТ?

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гречанюк Р.В., Зливко С.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ КЕРІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

Іванова Г.С. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СФЕРИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Колобишко В.В. ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА ПРАВА І СВОБОДИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Коломоєць Т.О. МОНІТОРИНГ СПОСОБУ ЖИТТЯ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПОШУК «НОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ» РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ МОДЕЛІ В УКРАЇНІ

Левчук А.О. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ КОРУПЦІЇ ТА КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Легеза Ю.О. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Постол О.І. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Солнцева Х.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ, США, ЛИТВІ, ЛАТВІЇ ТА ЕСТОНІЇ

Соловей А.Н. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ШТАБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

Спасенко В.О. ДО ПИТАННЯ СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ РОБІТ ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ

Сугоняко Н.В. ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ ДОСТУПУ ЯК ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

Chesak V.V. NORMATIVE-LEGAL SUPPORT OF JURY ACTIVITY IN UKRAINE

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ

Ключик Ю.В. СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БАНКРУТСТВА

Колб І.О. ПРО ДЕЯКІ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ДАНІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В УКРАЇНІ ДО ЗАСУДЖЕНИХ, ПОЗБАВЛЕНИХ ВОЛІ

Коломійчук В.О. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ, ЯКІ ОХОПЛЮЮТЬСЯ ПОНЯТТЯМ «РЕЙДЕРСТВО»

Пащенко К.С. ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ З УРАХУВАННЯМ ОБ’ЄКТИВНИХ РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ І ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ В УКРАЇНІ

Собко Г.М. ПСИХІЧНИЙ ПРИМУС, НАСИЛЬСТВО ЯК ОБСТАВИНА, ЩО ВИКЛЮЧАЄ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бутенко В.Б. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Савельєва І.В. ЩОДО СТРУКТУРИ МОВЛЕННЄВОГО ПОРТРЕТУ ОСОБИ В КРИМІНАЛІСТИЦІ

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ЮРИДИЧНА ОСВІТА

Вайда Т.С. ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ВНЕШНЕЙ ОПАСНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МВД УКРАИНЫ)